Sagrada Familia - Barcelona - MapLord
MapLord


Sagrada Familia

Sagrada Familia je nedokončená bazilika Antonia Gaudi, která je jeho životním dílem.
Patří mezi Náboženská místa v Barceloně a leží v oblasti Eixample.

Fotky a obrázky naleznete na stránce Sagrada Familia fotky.

Sagrada Familia na mapě s Google Street View

Tato mapa zobrazující místo Sagrada Familia ve městě Barcelona je založena na techologii Google Street View Maps a skládá se ze dvou oken - horní zobrazuje Google Street View vycentrované na místo Sagrada Familia, dolní je mapa okolí místa Sagrada Familia s modře vyznačenými ulicemi podporujícími Google Street View. Šipky a tlačítka v levé části horního okna můžete použít k posunu a přibližování pohledu na Sagrada Familia, stejné činnosti lze kontrolovat i myší. Dolní okno umožnuje přesunutí pohledu zobrazeného horním oknem díky kliknutí na něktrou z modrých ulic.

Kam pokračovat ze stránky Sagrada Familia

Velká Británie: Londýn, Liverpool, Manchester, Birmingham   ;   Francie: Paříž   ;   Itálie: Řím  

Spojené státy: New York   ;   Španělsko: Barcelona   ;   Německo: Berlín, Mnichov   ;   Česká republika: Praha