MapLord


Náboženská místa v Praze

Náboženská místa v Praze na mapě Google Maps

Tato mapa zobrazující Náboženská místa v Praze je založena na techologii Google Maps. Typ mapy můžete přepnout kliknutím na tlačítka Mapa, Satelitní a Terénní v pravém horním rohu okna mapy. Ovládací prvky s šipkami a posuvníkem v levé části okna slouží k přibližování a posouvání mapy.

Náboženská místa v Praze

Následující seznam představuje Náboženská místa v Praze, které můžete vidět i na horní mapě.

  • Pražské Jezulátko - posvátná soška malého Ježíše ukrytá v chrámu Panny Marie Vítězné.
  • Loreta - barokní Kostel Narození Páně se zvonkohrou v hodinové věži.
  • Betlémská Kaple - středověká kaple známá díky kázáním Mistra Jana Husa.
  • Španělská Synagoga - nejznámější a nejkrásnější ze všech pražských synagog.

Velká Británie: Londýn, Liverpool, Manchester, Birmingham   ;   Francie: Paříž   ;   Itálie: Řím  

Spojené státy: New York   ;   Španělsko: Barcelona   ;   Německo: Berlín, Mnichov   ;   Česká republika: Praha